விக்ரமாதித்யன்
113   1   1
2019
சகா (சலீம் கான்)
51   0   0
2019
கோ. லீலா
135   0   0
2019
அகதா
42   2   0
2019
காயத்ரி ராஜசேகர்
27   0   0
2019
முகமது பாட்சா
23   0   0
2019
தா. ஜோசப் ஜூலியஸ்
18   0   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
35   0   0
2019
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
40   0   0
2019
ஜானு இந்து
20   0   0
2019
பிருந்தா சாரதி
448   3   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
344   2   0
2018
அகராதி
244   0   0
2018
கட்டாரி
230   2   0
2018
குறிஞ்சி நாடன்
169   1   1
2018
சலீம் கான் (சகா)
192   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
197   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
170   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
190   0   0
2017
ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்
174   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
173   0   0
2017
ஆண்டன் பெனி
167   0   0
2017
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
176   1   0
2017
முருகன். சுந்தரபாண்டியன்
169   0   0
2017
காடன்
168   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
201   1   1
2017