விக்ரமாதித்யன்
637   2   1
2019
சகா (சலீம் கான்)
320   0   0
2019
கோ. லீலா
417   0   0
2019
அகதா
261   2   0
2019
காயத்ரி ராஜசேகர்
224   1   0
2019
முகமது பாட்சா
190   0   0
2019
தா. ஜோசப் ஜூலியஸ்
174   0   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
199   1   0
2019
மதுரா
210   0   0
2019
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
202   0   0
2019
ஜானு இந்து
176   0   0
2019
பிருந்தா சாரதி
668   3   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
430   2   0
2018
அகராதி
301   0   0
2018
கட்டாரி
281   2   0
2018
குறிஞ்சி நாடன்
235   1   1
2018
சலீம் கான் (சகா)
245   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
257   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
225   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
255   0   0
2017
ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்
243   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
244   0   0
2017
ஆண்டன் பெனி
222   0   0
2017
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
227   1   0
2017
முருகன். சுந்தரபாண்டியன்
224   0   0
2017
காடன்
217   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
256   1   1
2017