logo

படைப்பு 'நிகழ்வுகள்'

Showing 1 - 4 of 4

Year

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

  • அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி

4   961   19  

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2019

  • நிலம் கொத்திப் பறவை

0   23   0  

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு பரிசுப்போட்டி - 2020

  • விஷம் நுரைக்கும் கோப்பைகள்

26   6386   44  

Showing 1 - 4 of 4 ( for page 1 )