விக்ரமாதித்யன்
403   2   1
2019
சகா (சலீம் கான்)
157   0   0
2019
கோ. லீலா
255   0   0
2019
அகதா
98   2   0
2019
காயத்ரி ராஜசேகர்
81   0   0
2019
முகமது பாட்சா
79   0   0
2019
தா. ஜோசப் ஜூலியஸ்
65   0   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
84   1   0
2019
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
81   0   0
2019
ஜானு இந்து
68   0   0
2019
பிருந்தா சாரதி
541   3   0
2019
ஜின்னா அஸ்மி
374   2   0
2018
அகராதி
266   0   0
2018
கட்டாரி
249   2   0
2018
குறிஞ்சி நாடன்
194   1   1
2018
சலீம் கான் (சகா)
212   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
212   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
198   0   0
2018
ஜின்னா அஸ்மி
218   0   0
2017
ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன்
198   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
202   0   0
2017
ஆண்டன் பெனி
190   0   0
2017
குமரேசன் கிருஷ்ணன்
205   1   0
2017
முருகன். சுந்தரபாண்டியன்
190   0   0
2017
காடன்
184   0   0
2017
ஜின்னா அஸ்மி
224   1   1
2017