logo

படைப்பு 'நிகழ்வுகள்'

Showing 1 - 10 of 10

Year

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2022

  • யாருமற்ற சிலுவை, பால்வெளியில் விரியும் உன் குறுஞ்செய்தி, கொஞ்ச நேரம் இரு

20   7702   16  

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2022

  • அம்மையார் ஹைநூன் பீவி நினைவு சிறுகதை பரிசுப்போட்டி

9   7638   28  

சர்வதேச மகளிர் கவிதைப்போட்டி - 2022

  • மாண்புமிகு மகளிர்

21   33589   38  

படைப்பு குறும்பட போட்டி - 2020

  • மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு குறும்பட போட்டி

2   2226   10  

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

  • அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி

24   16053   113  

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2019

  • நிலம் கொத்திப் பறவை

0   908   0  

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு பரிசுப்போட்டி - 2020

  • விஷம் நுரைக்கும் கோப்பைகள்

26   8443   44  

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2022

யாருமற்ற சிலுவை, பால்வெளியில் விரியும் உன் குறுஞ்செய்தி, கொஞ்ச நேரம் இரு
View

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2022

அம்மையார் ஹைநூன் பீவி நினைவு சிறுகதை பரிசுப்போட்டி
View

படைப்பு குறும்பட போட்டி - 2020

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு குறும்பட போட்டி
View

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி
View

Showing 1 - 10 of 10 ( for page 1 )