logo

படைப்பு 'நிகழ்வுகள்'

Showing 1 - 9 of 9

Year

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2022

  • அம்மையார் ஹைநூன் பீவி நினைவு சிறுகதை பரிசுப்போட்டி

9   6361   28  

சர்வதேச மகளிர் கவிதைப்போட்டி - 2022

  • மாண்புமிகு மகளிர்

21   32689   38  

படைப்பு குறும்பட போட்டி - 2020

  • மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு குறும்பட போட்டி

2   1987   10  

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

  • அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி

24   15688   113  

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2019

  • நிலம் கொத்திப் பறவை

0   764   0  

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு பரிசுப்போட்டி - 2020

  • விஷம் நுரைக்கும் கோப்பைகள்

26   8142   44  

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2022

அம்மையார் ஹைநூன் பீவி நினைவு சிறுகதை பரிசுப்போட்டி
View

படைப்பு குறும்பட போட்டி - 2020

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு குறும்பட போட்டி
View

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி
View

Showing 1 - 9 of 9 ( for page 1 )