logo

படைப்பு 'நிகழ்வுகள்'

Showing 1 - 6 of 6

Year

படைப்பு குறும்பட போட்டி - 2020

  • மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு குறும்பட போட்டி

2   1638   10  

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

  • அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி

24   14899   113  

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2019

  • நிலம் கொத்திப் பறவை

0   494   0  

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு பரிசுப்போட்டி - 2020

  • விஷம் நுரைக்கும் கோப்பைகள்

26   7637   44  

படைப்பு குறும்பட போட்டி - 2020

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு குறும்பட போட்டி
View

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி
View

Showing 1 - 6 of 6 ( for page 1 )