logo

மின்னூல் வெளியீடு


காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி அன்று (இன்று இரவு 12 மணிக்கு) படைப்பாளி ஆண்டன் பெனி அவர்கள் எழுதி சமீபத்தில் படைப்பு பதிப்பகத்தின் மூலம் வெளியான "யமுனா என்றொரு வனம்" எனும் காதல் கவிதை நூலை மின்னூலாக வெளியிட இருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறோம். 
https://padaippu.com என்ற படைப்பு இணையதளத்தில் மூலம் இலவசமாக படித்துக் கொள்ளலாம்.

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in