logo

படைப்பு 'விருது & அங்கீகாரம்'

Showing 81 - 100 of 454

Year
Award
   

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

 • சிறப்பு பரிசு - மு.வெண்பா

0   84   0  
 • April 2021

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

 • சிறப்பு பரிசு - க.லீனுஷா

0   87   0  
 • April 2021

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

 • சிறப்பு பரிசு - ச.ஷஷ்மிதா

0   93   0  
 • April 2021

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

 • சிறப்பு பரிசு - தி.அன்புமதி

0   83   0  
 • April 2021

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

 • மக்கள் பேச்சாளர் - கோ.ச.ஹர்ஷா

0   94   0  
 • April 2021

கவிச்சுடர் விருது

 • கவி விஜய்

0   120   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • உஸ்மான்

0   92   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • வேலணையூர் ரஜிந்தன்

0   188   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • கிறிஷ்டினா அருள்மொழி

0   84   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • வானம்பாடி முஜாகிதீன்

0   95   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • தீபிகா நடராஜன்

0   107   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • கோ. பாரதிமோகன்

0   97   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • அர்ஷா மனோகரன்

0   85   0  
 • March 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • யாழினி ஆறுமுகம்

0   91   0  
 • March 2021

கவிச்சுடர் விருது

 • இரா. பூபாலன்

0   115   0  
 • February 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • தட்சணா மூர்த்தி

0   123   0  
 • February 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • ஷர்ஜிலா யாகூப்

0   96   0  
 • February 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • வி.உ.இளவேனில்

0   210   0  
 • February 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • மழைக்குருவி

0   199   0  
 • February 2021

மாதாந்திர பரிசு

 • ஏ.கே.முஜாரத்

0   114   0  
 • February 2021

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

சிறப்பு பரிசு - மு.வெண்பா

View

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

சிறப்பு பரிசு - க.லீனுஷா

View

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

சிறப்பு பரிசு - ச.ஷஷ்மிதா

View

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

சிறப்பு பரிசு - தி.அன்புமதி

View

படைப்பு பேச்சுப் போட்டி - ஜூனியர்

மக்கள் பேச்சாளர் - கோ.ச.ஹர்ஷா

View

மாதாந்திர பரிசு

வேலணையூர் ரஜிந்தன்

View

மாதாந்திர பரிசு

கிறிஷ்டினா அருள்மொழி

View

மாதாந்திர பரிசு

வானம்பாடி முஜாகிதீன்

View

மாதாந்திர பரிசு

தீபிகா நடராஜன்

View

மாதாந்திர பரிசு

கோ. பாரதிமோகன்

View

மாதாந்திர பரிசு

அர்ஷா மனோகரன்

View

மாதாந்திர பரிசு

யாழினி ஆறுமுகம்

View

மாதாந்திர பரிசு

தட்சணா மூர்த்தி

View

மாதாந்திர பரிசு

ஷர்ஜிலா யாகூப்

View

மாதாந்திர பரிசு

வி.உ.இளவேனில்

View

மாதாந்திர பரிசு

மழைக்குருவி

View

மாதாந்திர பரிசு

ஏ.கே.முஜாரத்

View

Showing 81 - 100 of 454 ( for page 5 )