logo

படைப்பு - ஒலியும் ஒளியும் கவிதைத் துளியும் | அறிமுகம்


படைப்புக் குழுமத்தில் இயங்கும் படைப்பாளிகளுக்கு ஓர் புதிய வாய்ப்பு... படைப்பு முகநூல் குழுவில் பதியப்பெறும் கவிதைகளில் வாரந்தோறும் ஒரு படைப்புக்கும் படைப்பாளிக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் அவரது கவிதையையும் கவிதைக்கான விமர்சனத்தையும் காணொளி வடிவில் வழங்க இருக்கிறோம். படைப்பு கவிதை மின்னிதழ் | படைப்பு பதிப்பகம் | படைப்பு 'தகவு' - கலை இலக்கிய மின்னிதழ் | படைப்பு இணையதளம் வரிசையில் இப்போது படைப்பு வலையொளி வாசல் திறக்கிறது உங்களுக்காக...

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.