logo

கல்கி வாரஇதழ் தந்திருக்கும் அங்கீகாரம்


மகிழ்வான பெருமையான தருணம்:
---------------------------------------------------------
படைப்புக் குழுமத்திற்கு கல்கி வாரஇதழ் தந்திருக்கும் அங்கீகாரம். கலைஞர்களை உற்சாகப்படுத்துவதில் கல்கி எப்போதுமே முன்நிற்கும். மிக்க நன்றிகள் - கல்கி வார இதழின் ஆசிரியர் குழு மற்றும் அன்பிற்கினிய படைப்பாளி அமிர்தம் சூர்யா (கல்கி ஆசிரியர்). எல்லாவற்றுக்கும் காரணமான படைப்பின் படைப்பாளிகளுக்கு அன்பின் நன்றிகள்.

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.