logo

கல்வெட்டு-40


Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

  • Balan Abi Avatar
    Balan Abi - 1 year ago
    அருமையான முயற்சிகள் மென்மேலும் சிறக்க வாழ்த்துகிறேன்

  • கருவை ந ஸ்டாலின் Avatar
    கருவை ந ஸ்டாலின் - 1 year ago
    சிறப்பான வடிவமைப்பு, நேர்த்தியான தேர்வு. வாழ்த்துகள் குழுமத்திற்கும் கவி மக்களுக்கும்...

கல்வெட்டு-56


1   527   1  
October 2021

கல்வெட்டு-55


1   634   0  
September 2021

கல்வெட்டு-54


1   726   0  
August 2021

கல்வெட்டு-53


1   869   0  
July 2021

கல்வெட்டு-52


1   891   0  
June 2021