logo

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி


Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

  • KALAYARASSY G Avatar
    KALAYARASSY G - 3 weeks ago
    வணக்கம். என் கதையை மூன்றாவது பரிசுக்குரியதாகத் தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நடுவர் அவர்களுக்கும் படைப்புக் குழுமத்துக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றியுடன் ஞா.கலையரசி Cell No. 9486650413 Mail id:- kalayarassy@gmail.com