logo

ஜவ்வாது முஸ்தபா ஜவ்வாது முஸ்தபா

ஜவ்வாது முஸ்தபா ஜவ்வாது முஸ்தபா

-

-

-

-

-

man

மதுவிலக்கு விழிப்புணர்வு பரிசுப்போட்டி - 2020

கவிதை வரிசை எண் # 275

March 07, 2020
Saturday, 17:45


8   7116  12
man

அம்மையார் ஹைநூன்பீவி நினைவு பரிசுப்போட்டி - 2019

கவிதை வரிசை எண் # 195

January 26, 2020
Sunday, 16:22


10   203  14
man

கவிக்கோ பிறந்தநாள் பரிசுப்போட்டி - 2019

கவிதை வரிசை எண் # 137

February 01, 2020
Saturday, 19:41


10   225  28
man

படைப்பு சிறுகதைப் போட்டி - 2020

சிறுகதை வரிசை எண் # 97

March 17, 2020
Tuesday, 00:13


6   11998  22

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.